Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bắc Hải

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsbachai@edu.viettel.vn