Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bắc Hải

Tiền Hải - Thái Bình